Predstavitev

Koper (italijansko Capodistria, slovensko glava Istre) je šesto največje mesto v Sloveniji in največje ob obali s 23.726 prebivalci, sedež Mestne občine Koper. Mesto ima dva uradna jezika, poleg slovenščine tudi italijanščino. Na omenjenem dvojezičnem območju delujejo tudi predšolske in izobraževalne ustanove z italijanskim učnim jezikom, ki italijansko kulturo, identiteto in jezik prenašajo iz roda v rod in predstavljajo trden temelj za prihodnost.

Mesto Koper leži na stiku flišnega gričevja in poplavnih ravnic rek Rižane in Badaševice. Staro mestno jedro je omejeno na bivši otok iz flišne podlage. Mestno jedro ima strnjeno pozidavo in je odprto proti jugu, zahodu in vzhodu, proti severu pa je zaradi burje bolj zaprto. Strogi center sestavlja Titov trg s Pretorsko palačo, Armerijo in Foresterijo, stolnico, mestnim zvonikom in Ložo. S trga se radialno razpirajo tri glavne ulice: Cankarjeva, Čevljarska in Kidričeva. Mestno jedro omejujejo Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje in Vojkovo nabrežje, ki so hkrati meje nekdanje obale. Južno obrobje starega mestnega jedra danes zavzemajo večinoma trgovske in storitvene dejavnosti. Ob mestu je mednarodno pristanišče Luka Koper.  V zadnjih desetletjih na pomenu pridobiva turizem in storitvene dejavnosti. V Kopru se nahaja sedež Univerze na Primorskem, ene izmed štirih univerz v Sloveniji.

KS Koper - Center

Ulica OF 9

6000 Koper

Slovenija - Slovenia (EU)

Uradne ure:

ponedeljek 10.00-11.00

torek 14.00-16.00

in po dogovoru

059 031 428 (med uradnimi urami)

040788365

tajnistvo@koper-center.si

Novice

07.02.2022

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in dopolnjenega Okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper z dodatkom

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in dopolnjenega Okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja bo od 14. februarja 2022 do 31. marca 2022. V tem času bo gradivo razgrnjeno v avli občinske uprave Mestne občine Koper, v vseh krajevnih skupnostih Mestne občine Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper. Mestna občina Koper bo javno razgrnila naslednje gradivo: - dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper (v nadaljevanju OPN), - Okoljsko poročilo za OPN Mestna občina Koper z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Gradivo bo javno razgrnjeno od 14. februarja 2022 do vključno 31. marca 2022: - na spletni strani Mestne občine Koper, - v veži upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, - v prostorih vseh krajevnih skupnosti Mestne občine Koper. V okviru javne razgrnitve bo Mestna občina Koper izpeljala tudi več javnih obravnav gradiva, katerih datumi so objavljeni v javnem naznanilu. Javnost lahko v času javne razgrnitve poda pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Rok za oddajo pripomb in predlogov se izteče v četrtek, 31. 3. 2022. Podrobnejša navodila o poteku javne razgrnitve in javnih obravnav ter možnosti podajanja pripomb in predlogov so zapisana v javnem naznanilu. Javno naznanilo je objavljeno na spletnem portalu Mestne občine Koper (https://www.koper.si/regulation/obcinski-prostorski-nacrt/) ter na oglasnih deskah v Mestni občini Koper in posameznih krajevnih skupnostih MOK.

31.01.2022

V času nadkritja bo tržnica obratovala na nadomestni lokaciji

Začenjajo se pripravljalna dela za gradnjo nadstrešnice, ki bo izboljšala pogoje za delo in nakupe na osrednji mestni tržnici v Kopru. Pred začetkom gradnje bodo tržnico začasno preselili, in sicer na del parkirišča, ki ga danes uporabljajo izvajalci taksi prevozov. Parkirna mesta zanje je Marjetica Koper že uredila na bližnjem parkirišču Zeleni park 2. Več na povezavi: https://www.koper.si/v-casu-nadkritja-bo-trznica-obratovala-na-nadomestni-lokaciji/

31.01.2022

Nova skupna akcija brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov

Mestna občina Koper in Marjetica Koper ta teden začenjata novo akcijo brezplačnega prevzema nevarnih azbestnih odpadkov na območju občine, ki bo trajala vse do 31. oktobra oziroma do porabe proračunskih sredstev. Več na povezavi: https://www.koper.si/nova-skupna-akcija-brezplacnega-prevzema-azbestnih-odpadkov/

18.02.2021

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Slavnik

Predlog izhodišč je javno objavljen v času od 9. 2. 2021 do 27. 3. 2021, in sicer na spletni strani Mestne občine Koper ter v prostorih krajevne skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center. Če bo epidemiološka slika omogočala, bo javna predstavitev predloga izhodišč 10. 3. 2021 ob 16. uri, v amfiteatralni dvorani OŠ Koper. Način izvedbe javne predstavitve bo podrobneje objavljen 3. 3. 2021 na spletni strani Mestne občine Koper in z objavo v javnih medijih. Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge lahko podajo na naslednje načine: po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10. 6000 Koper po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si Rok za podajo pripomb in predlogov je do vključno 27. 3. 2021. Dostop do datotek https://www.koper.si/regulation/oppn-za-ureditev-obmocja-slavnik/


Dogodki


Vabila na seje sveta KS


Preglej več vabil >

Zapisniki sej sveta KS


Preglej več zapisnikov >

Svet KS

Irena Urbič Matelič
članica
Romeo Palčič
podpredsednik
Roberto Colussi
član
Jadran Čalija
predsednik

Boris Stepančič
član
Vlasta Ledi
članica
Ivka Lazar
članica
Milan Đukić
član

Istok Mavrič
član
Mateja Šukalo
članica
Vida Gračnar
članica
Ramiz Kamenčič
član

Merisa Zukić
članica

Vaše pobude in vprašanja

Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila je spletno mesto www.koper-center.si. Vsa vsebina na tem spletnem naslovu je last KS Koper Center in je informativne narave. 

KS Koper Center ne odgovarja za uporabo spletnega mesta www.koper-center.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. KS Koper Center se bo trudila za pravilnost informacij. KS Koper Center lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.koper-center.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija vsebin spletnega mesta ali njihovega dela ni dovoljena. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu www.koper-center.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Na vrh strani